Willie Wortel Award


Beste lezer,

De Willie Wortel Award competitie is gebaseerd op het Beste Idee van Nederland, een programma dat werd uitgezonden op Veronica (2004-2006) en SBS6 (2007-2015): wie bedenkt het beste, uitvoerbare, innovatieve idee.
Inmiddels staat het in diverse Haarlemse schoolplannen onder het kopje Wetenschap en Techniek. Doen jullie met je school ook mee?

Mijn naam is Singrid van Waarde, leerkracht, product ontwerper en ondernemer.
Op obs Bos en Vaart in Haarlem ben ik in 2018 een pilot gestart voor de jaarlijkse Willie Wortel Award. Dit is door de kinderen en leerkrachten zo enthousiast ontvangen, dat ik het in 2020 heb ingediend en in aanmerking ben gekomen voor de Innovatie Subsidie bij Stichting Spaarnesant!WAT HOUDT HET IN
De Willie Wortel Award is een project voor de groepen 7 en duurt ca. 7 weken. Ongeveer 2 uur per week wordt er op school gewerkt aan een innovatief idee. Dit klinkt heel ingewikkeld, maar je zult je verbazen over waar de kinderen mee komen! De leerkracht is slechts observator en begeleider.

Na de introductie in de klas, maken de leerlingen teams van maximaal 6 kinderen. In dit project worden kinderen gestimuleerd op verschillende manieren: ze worden aangemoedigd om samen te werken, taken te verdelen, probleemoplossend te denken, onderzoekend en ontwerpend te leren, ruimtelijk inzicht te ontwikkelen en hun presentatievaardigheden te versterken, ter bevordering van talentontwikkeling. Elke taak wordt op een natuurlijke wijze afgestemd op het niveau van het individuele kind, zodat ieder kind wordt uitgedaagd op een passend niveau.

KWARTFINALE: Na 6 weken + een week vakantie is de kwart finale. Hierbij presenteren de teams hun idee aan hun klasgenoten en de eigen leerkracht.
De leerkracht kan de winnaars eventueel verbeterpunten geven over de presentatie en wellicht kan er nog wat bijgeschaafd worden. Uit de kwart finale komen maximaal 3 winnende teams per groep. Zij mogen daarna naar de halve finale.

HALVE FINALE: De halve finale wordt gehouden op de eigen school, tussen de winnende teams van de kwart finale. Dat zijn dus 3 teams per groep, of, wanneer er één groep 7 van de school meedoet die 3 teams. De jury bestaat in principe uit de eigen leerkracht(en) en de directeur, maar deze halve finale is open voor eigen interpretatie. Uit de halve finale komt slechts één finale team.

FINALE:  Tijdens de finale zal dit ene team de strijd aangaan met de finale teams van de ander scholen. Deze teams worden uitgenodigd om op vrijdag 21 maart 2025 naar het Stadhuis van Haarlem te komen. Zij zullen hun idee dan pitchen voor een vakjury, waaronder de wethouder Duurzaamheid, Robbert Berkhout. Super spannend!

Voor alle finale teams hebben we nog iets leuks in petto, maar dat horen jullie later. Kijk hier voor wat het hele pakket inhoudt.

Hier zie je de kalender van 2024.

Bij de Willie Wortel Award komen de volgende SLO kerndoelen aan bod: Kerndoelen 1, 2, 3, 26 t/m 33, 55, 54.

De kosten voor de deelnemende scholen zijn op dit moment €500,00 voor de eerste groep en €300 de volgende groepen. Deze kosten worden mogelijk lager. Dus houd deze site en de social media berichten in de gaten!

JE SCHOOL INSCHRIJVEN VOOR 2025 KAN HIER WEER VANAF OKTOBER 2024.

De winnaars van de Willie Wortel Award 2023: De Caca’s van basisschool De Globe uit Schalwijk.

🤔 WAAROM IS DIT PROJECT INTERESSANT VOOR JOUW SCHOOL?
Het huidige arbeidslandschap vertoont vaak een interessante dynamiek, waarbij er zowel een tekort aan vakmensen als een overschot aan universitair opgeleiden is. Dit fenomeen weerspiegelt veranderende behoeften in de arbeidsmarkt en onderwijs.

📺 In TV programma’s als Het roer om, zien we hoe mensen hun leven volledig omgooien en hun droom achterna gaan. Ze streven naar een bevredigender, succesvoller professioneel leven.

🏫 Het is belangrijk om onderwijs aan te passen om zowel vakmanschap als academische vaardigheden te ondersteunen. Met de Willie Wortel Award worden kinderen gestimuleerd op verschillende manieren hiermee aan de slag te gaan: wie bedenkt het beste, uitvoerbare, innovatieve idee.

🤔 WAT HOUDT HET IN
De Willie Wortel Award is een project voor de groepen 7 van het basisonderwijs en start eind januari, met als hoogtepunt eind maart de finale. Ongeveer 2 uur per week wordt er op school gewerkt aan een innovatief idee, met de leerkracht als observator.

Dit project draagt bij aan het leren en de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren:

💡 Stimulatie van Creativiteit en Talentontwikkeling:
Het daagt kinderen uit om hun creatieve vaardigheden te benutten en motiveert om innovatieve oplossingen te bedenken voor alledaagse problemen. Ze worden aangemoedigd om hun talenten te ontwikkelen, verbeeldingskracht te gebruiken en creatieve oplossingen te bedenken die een positieve impact kunnen hebben op hun eigen leefwereld.

🔎 Aanmoediging van Onderzoek:
Kinderen leren de waarde van onderzoek en experimenteren door vragen te stellen, hypothesen te formuleren en experimenten uit te voeren om antwoorden te vinden.

⛓ Teamwerk:
Het bevordert samenwerking en het vermogen om in groepen te werken.

⚙ Doorzettingsvermogen en Probleemoplossing:
Kinderen ontwikkelen doorzettingsvermogen en leren hoe ze problemen moeten oplossen wanneer ze tegenslagen tegenkomen.

💪 Zelfvertrouwen:
Het mee kunnen doen kan het zelfvertrouwen van kinderen vergroten. Het bevestigt dat hun inspanningen en ideeën waardevol zijn en moedigt hen aan om hun passie voort te zetten.

Kortom, de Willie Wortel Award heeft een positieve invloed op de educatieve en persoonlijke groei van kinderen, en het helpt hen vaardigheden en waarden te ontwikkelen die hen kunnen begeleiden op weg naar een succesvolle toekomst.

WAT KUN JE ALLEMAAL VERWACHTEN?

Alle leerkrachten van de ingeschreven groepen 7 ontvangen een uitnodiging voor de speciale Willie Wortel Award app. Hierin staat alle informatie en vind je de nodige documenten en de mogelijkheid om vragen te stellen. In januari worden er ook afspraken gepland om de fysieke introductieles aan jullie groep(en) 7 te geven. Jullie zullen dan ook een echte Willie Wortel Award poster ontvangen. De kinderen kunnen daarna meteen aan de slag, met onder andere het samenstellen van de teams.

De kinderen zijn al lekker bezig, maar zullen best wat vragen hebben. Voor de Voorjaarsvakantie komen we nog een keer langs en krijgen alle kinderen iets leuks. Ze hebben tenslotte allemaal hard gewerkt aan hun ideeën! Om de kinderen wat inspiratie te geven, komen er ook korte filmpjes in de app te staan van ondernemers en bedenkers van nieuwe ideeën. In de app kan de leerkracht de klas ook inschrijven voor een techniekles in het Techlab van het Haarlem college. Kinderen kunnen ook tot de Voorjaarsvakantie op basis van inschrijving onder begeleiding van een docent van het Haarlem College gebruik maken van het Techlab voor hun eigen innovatieve idee. Denk bijvoorbeeld aan 3D printen, de lasermachine en het gebruik maken van een greenroom. In de Voorjaarsvakantie kunnen kinderen eventueel al aan hun prototype werken, met hulp van ouders of anderen.

De onderzoeken zijn gedaan, verwerkt en het idee is al bijna gereed om te presenteren. In de tweede week van maart zijn er de kwart en halve finales. Hiervoor ontvangen jullie juryrapporten die ingevuld kunnen worden en de kinderen mogen houden als herinnering en voor de feedback.

De kwart finale wordt in de klas gehouden, waarbij de leerkracht gevraagd wordt om tijdens de beoordelingen extra aandacht te schenken aan opbouwende feedback. Dit kun je eventueel samen met de rest van de groep doen. De 3 teams (per groep) die verkozen zijn, mogen strijden in de halve finale. Het kan dus zijn dat er in de halve finale 3 teams strijden (wanneer je met één groep 7 meedoet) of 6 of 9 teams, wanneer je met twee of drie groepen zeven op school meedoet. Op basis van de feedback kunnen de kinderen eventueel nog wat aanpassingen doen aan hun idee om daarmee de halve finale in te gaan.

Deze halve finale kun je wellicht iets groter aanpakken door het voor meerdere groepen te presenteren en de directeur in de jury te laten deelnemen. Maar hoe je de verschillende finales organiseert is geheel aan jullie.

Uit de halve finale komt één team dat naar de finale mag op vrijdag 21 maart 2025. De teams zullen tijdens de finale formatieve feedback ontvangen op ontwikkelpunt, voldoende resultaat en gevorderd en natuurlijk een certificaat van deelname ontvangen. De jury zal onder meer vragen stellen over de kennis die de kinderen hebben opgedaan tijdens het project, hoe de onderzoeken zijn uitgevoerd, wat succesmomenten waren, of ze verbeterpunten hebben voor zichzelf en hoe de samenwerking is verlopen. Ieder kind krijgt een certificaat van deelname uitgereikt. De Willie Wortel Wissel Award mogen alle finale teams voor een periode (afhankelijk van het aantal deelnemende scholen op school laten pronken. Daarnaast hebben we nog een uitje voor ze in petto, maar daarover later meer…

DE JURY

Dit jaar zal de jury bestaan uit:

Robbert Berkhout, wethouder Haarlem

Wethouder GroenLinks in de gemeente Haarlem Robbert Berkhout (juryvoorzitter).

Prof.dr.ir. David Abbink is hoogleraar Human-Robot Interaction aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van onderzoeks- en innovatie centrum FRAIM.

Het 3e jurylid wordt z.s.m. bekend gemaakt …..

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *